Relacje świadków

Jesteś tutaj: Ku nowej Polsce  Strajki 1988  Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa wspomina historię „Solidarności” przez pryzmat roli, jaką odegrał w niej Górny Śląsk.

Wywiad został zrealizowany przez pracowników Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 8 kwietnia 2019 r.

Pozostałe relacje świadka: