Relacje świadków

Jesteś tutaj: Lata 70.  Wybór Papieża  ks. Piotr Płonka

ks. Piotr Płonka

Piotr Płonka, ks., ur. 18 czerwca 1950 r. w Siemianowicach Śl. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

1975-1978 wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, 1978-1980 Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, 1980 – 1983 NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 1980-1981 duszpasterz hippisów, od 4 grudnia 1981 r. kapelan więzienny w Jastrzębiu-Zdroju.

15 grudnia 1981 r. wraz z ks. Krzysztofem Ryszką wśród strajkujących w kopalni XXX-lecia PRL w Jastrzębiu-Zdroju, uczestnik negocjacji Komitetu Strajkowego z dyrekcją i komisarzem wojskowym, po strajku interweniował w sądzie w obronie internowanych i aresztowanych, 23 lutego 1982 r. świadek obrony w procesie członków Komitetu Strajkowego; 16/17 grudnia 1981 r. mediator podczas strajku w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, odprawił mszę w kopalni i udzielił absolucji generalnej pozostającym na strajku górnikom; od stycznia 1982 r. jako kapelan więzienny wraz z ks. Antonim Łatko odprawiał niedzielne msze w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej; 1982-1983 współpracownik podziemnego pisma „GROS. Górniczy Ruch Oporu Solidarność” (w kontakcie m.in. z Romualdem Bożko, Adamem Kowalczykiem i Marianem Szczepkowskim), pomagał w pracach redakcyjnych, 1982/1983 przewoził i ukrywał powielacz. W 1983 r. wikariusz w parafii św. Wojciecha w Mikołowie, 1983-1986 w Bazylice Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl., 1986-1993 proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego tamże, od 1993 MB Częstochowskiej w Wilchwach k. Wodzisławia Śl. 1983-1993 diecezjalny duszpasterz górników.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: