Relacje świadków

Jesteś tutaj: Lata 70.  Codzienność  ks. Andrzej Wieczorek

ks. Andrzej Wieczorek

Ks. Andrzej Wieczorek (ur. 12 III 1960 r.) – współtwórca Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju oraz organizator Mszy za Ojczyznę. Po wprowadzeniu stanu wojennego razem z księdzem Bernardem Czerneckim – kapelanem jastrzębskiej „Solidarności” – organizował pomoc dla rodzin aresztowanych, internowanych oraz górników zwolnionych z pracy w związku z działalnością w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Pomoc ta prowadzona była w ramach powołanego przy w/w parafii Społecznego Komitetu Pomocy Represjonowanym. Ksiądz Andrzej Wieczorek zajmował się kolportowaniem nielegalnej prasy wydawanej przez „Solidarność”, m.in. „RIS” i „OŚĆ”, udostępniał pomieszczenia należące do parafii na cele spotkań działaczy opozycyjnych. Aktywnie wspierał protestujących górników jastrzębskich kopalń podczas strajków w sierpniu 1988 r. Ponadto ksiądz Andrzej Wieczorek współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” działającymi na terenie Jastrzębia-Zdroju. Wspólnie ze wspomnianym księdzem Bernardem Czerneckim doprowadził do powstania na terenie parafii pw. MMP Matki Kościoła podziemnej poligrafii. Od 1987 r. ksiądz Andrzej Wieczorek brał udział w pracach Klubu Inteligencji Katolickiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Pozostałe relacje świadka: