Relacje świadków

Jesteś tutaj: Społeczny opór  Jadwiga Rudnicka

Jadwiga Rudnicka

Jadwiga Rudnicka, urodzona 29 sierpnia 1931 r. w Sokołówce k. Lwowa, w rodzinie Mariana i Weroniki z d. Karczewskiej. Od 1951 r. mieszka w Gliwicach. Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1974 r). W latach 1951–1954 zatrudniona w Fabryce Odczynników Chemicznych w Gliwicach, następnie od 1955 do 1982 r. w gliwickim Biurze Projektów „Prosynchem”. Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”. Przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, a następnie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Prosynchemie, gdzie zakładała filie katowickiej Biblioteki Solidarności. Od stycznia 1981 r. członek zarządu Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczka prac porozumiewawczych komisji resortowych przemysłu chemicznego. W latach 1980–1982 członkini Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. W latach 1982–1989 działaczka Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym, zaangażowana w pomoc działaczom konspiracyjnym (w tym członkom KPN i Solidarności Walczącej). Organizatorka spotkań samokształceniowych, ponadto zbierała informacje o represjonowanych działaczach podziemia. Współorganizatorka Mszy za Ojczyznę i Dni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. W 1982 r. zwolniona z pracy, do 1985 r. utrzymywała się z prac dorywczych i korepetycji. W latach 1985–1991 zatrudniona w Zjednoczeniu Budowy Aparatury Chemicznej „Metalchem” w Gliwicach.

W latach 1989–1991 członek Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i wiceprzewodnicząca Gliwickiej Delegatury NSZZ „Solidarność”. Od 1992 do 2001 r. wiceprezes Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy (od 1994 r. Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy). W latach 1991–1993 posłanka na sejm z listy Wyborczej Akcji Katolickiej; 1998–2002 – radna Sejmiku Województwa Śląskiego; 2002–2005 – radna Miasta Gliwice; 2005–2007 – senator RP z listy partii Prawo i Sprawiedliwość. Członek wielu towarzystw patriotycznych i pomagających chorym: m.in. prezes Fundacji na rzecz Hospicjum w Gliwicach (1997–2005), wiceprzewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Rakiem. Ponadto wiceprzewodnicząca zarządu głównego Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich Polski. Działała również w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Towarzystwie Polska–Ukraina „Kontakt”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2011) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Pozostałe relacje świadka: