Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Kryzys bydgoski  Jadwiga Chmielowska

Jadwiga Chmielowska

Jadwiga Chmielowska - w latach 1978-1980 kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robotnika”, „Opinii”, książek NOWej. Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ISS, członek Zarządu MKZ Katowice; od II 1981 członek Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, następnie Regionalnego KOWzP. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR. 13 XII 1981 – 1990 w ukryciu...

Pozostałe relacje świadka: