Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Kopalnia Wujek  Jadwiga Chmielowska

Jadwiga Chmielowska

Jadwiga Chmielowska - w latach 1978-1980 kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robotnika”, „Opinii”, książek NOWej. Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ISS, członek Zarządu MKZ Katowice; od II 1981 członek Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, następnie Regionalnego KOWzP. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR. 13 XII 1981 – 1990 w ukryciu...

Janina Jadwiga Chmielowska, ur. 29 kwietnia 1954 r. w Sosnowcu. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki i Informatyki (1978 r.).

1978-1980 kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robotnika”, „Opinii”, książek NOWej.

Współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w Instytucie Systemów Sterowania, członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Związkowej Katowice; od lutego 1981 r. członek Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, następnie Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzkim Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od 13 grudnia 1981 r. do 1990 r. w ukryciu (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Rycerce Górnej), od 10 kwietnia 1982 r. do 1 sierpnia 1990 r. poszukiwana listem gończym. 1982-1989 założycielka, przewodnicząca Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zaangażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej, autorka w pismach podziemnych „WiS”, „PIK”, „Punkt”; 1985-1990 członek Solidarności Walczącej, przewodnicząca Oddziału katowickiego Solidarności Walczącej.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: