Relacje świadków

Jesteś tutaj: Strajki 1988  Eugeniusz Polmański

Eugeniusz Polmański

Eugeniusz Polmański, ur. 30 I 1956 w Bobrownikach k. Piekar Śl.

1977-1992 zatrudniony w KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja; od IX 1980 w „S”.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Andaluzja; 1982-1988 członek TKZ „S”; 1984-1988 przewodniczący PTTK Pielgrzym przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy w bazylice NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.; wielokrotnie przesłuchiwany w MUSW w Piekarach Śl. oraz karany przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami; od 1985 działacz Bractwa Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl. W 1984 przywiózł z Warszawy nadajnik i 4 XII 1984 uruchomił (z Ginterem Kupką, Henrykiem Potempą, Andrzejem Sokołowskim) Radio „S” Piekar Śląskich. 1986 – IX 1988 współzałożyciel, redaktor i wydawca podziemnego pisma „Nasze Sprawy” piekarskiej „S”; kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”) na terenie Piekar Śl. Od III 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Andaluzja; członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach poległych 16 XII 1981, 17-25 VIII 1988 uczestnik strajku; wiceprzewodniczący KS w KWK Andaluzja; 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 28 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju; zwolniony z pracy, poddany nadzorowi prokuratorskiemu na 1,5 roku, po 3 mies. przywrócony do pracy. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, II 1989 – 1990 członek RKW, odpowiedzialny za Region Północno-Zachodni.

Za: Encyklopedia Solidarności

Pozostałe relacje świadka: