Relacje świadków

Jesteś tutaj: Karnawał "Solidarności"  Solidarność  Eugeniusz Polmański

Eugeniusz Polmański

Eugeniusz Polmański, ur. 30 stycznia 1956 r. w Bobrownikach k. Piekar Śląskich. Ukończył Policealne Studium Zawodowe w Chorzowie (1977). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1997); Politechniki Gdańskiej, podyplomowych studiów Prawno-Menedżerskich na Wydz. Zarządzania i Ekonomii (2002).

2-3 września 1980 r. uczestnik strajku w kopalni „Andaluzja”; od września 1980 r. w „Solidarności”.

14-17 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w kopalni „Andaluzja”; 1982-1988 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; 1984-1988 przewodniczący PTTK Pielgrzym przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy w bazylice NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich; wielokrotnie przesłuchiwany w Miejskim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Piekarach Śląskich oraz karany przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami; od 1985 r. działacz Bractwa Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. W 1984 r. przywiózł z Warszawy nadajnik i 4 grudnia 1984 r. uruchomił (z Ginterem Kupką, Henrykiem Potempą, Andrzejem Sokołowskim) Radio „Solidarność” Piekar Śląskich. 1986-1988 współzałożyciel, redaktor i wydawca podziemnego pisma „Nasze Sprawy” piekarskiej „Solidarności”; kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”) na terenie Piekar Śląskich. Od marca 1988 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w kopalni „Andaluzja”; członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r., 17-25 sierpnia 1988 r. uczestnik strajku; wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego w kopalni „Andaluzja”; 25-28 sierpnia 1988 r. uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 28 sierpnia – 3 września 1988 r. uczestnik strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju; zwolniony z pracy, poddany nadzorowi prokuratorskiemu na 1,5 roku, po 3 mies. przywrócony do pracy. W lutym 1989 r. uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

 

Pozostałe relacje świadka: