Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Świadkowie  Bogusław Choina

Bogusław Choina

Bogusław Choina Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w IO, następnie KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 3 V 1981 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Gliwicach. W latach 1981-1985 w KPN. 14 XII 1981 redaktor 1. nr. „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «S»”, 17 XII 1981 aresztowany...

Bogusław Choina, ur. 20 czerwca 1950 r. w Krakowie, zm. 30 maja 2016 r. w Gliwicach. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Lekarski.

Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 1975-1991 pracownik Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Instytucie Onkologii w Gliwicach, następnie Komitetu Zakładowego; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów (woj. katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 3 maja 1981 r. współorganizator Mszy za Ojczyznę w Gliwicach. 1981-1985 w Konfederacji Polski Niepodległej.

14 grudnia 1981 r. redaktor 1. nr. „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «S»”, 17 grudnia 1981 r. aresztowany, przewieziony do Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Gliwicach, następnie do Aresztu Śledczego w Bytomiu, 11 stycznia 1982 r. skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gliwicach na 2 lata więzienia, 25 lutego 1982 r. w wyniku rewizji Sąd Najwyższy podniósł wyrok do 5 lat, od maja 1982 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie, od sierpniu 1982 r. w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, w grudniu 1982 r. przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w kwietniu 1983 r. zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa

1989-1991 członek gliwickiego Komitetu Obywatelskiego. 1990-1994 radny Miasta Gliwice z listy Komitetu Obywatelskiego. Od 2000 główny specjalista w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych (od 2003 r. NFZ). Współautor kilku prac naukowych z dziedziny biologii molekularnej.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: