Relacje świadków

Jesteś tutaj: Lata 70.  Grudzień 1970  Andrzej Rozpłochowski

Andrzej Rozpłochowski

Andrzej Rozpłochowski, ur. 7 września 1950 r. w Gdańsku-Oliwie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową w Inowrocławiu (1968 r.), mechanik samochodowy.

29-31 sierpnia 1980 r. uczestnik strajku; od 29 sierpnia 1980 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Hucie „Katowice”, następnie Międzyzakładowej Komisji Robotniczej z siedzibą w Hucie „Katowice”. 11 września 1980 r. sygnatariusz Porozumienia Katowickiego. Od 24 września 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Katowice. We wrześniu 1980 r. delegat na Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Międzyzakładowych Komisji Zakładowych, od września 1980 r. członek Prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W lutym 1981 r. współzałożyciel Krajowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, od marca 1981 r. członek regionalnych struktur Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Komisji ds. ustawy o związkach zawodowych. W lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Programowej, członek Komisji Krajowej. Od października do grudnia 1981 r. przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Dąbrowie Górniczej.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, 23 grudnia 1982 r. przewieziony do Warszawy i oskarżony o „próbę obalenia siłą ustroju PRL”, przetrzymywany bez wyroku w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1984 r. 1984-1988 współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej; współpracownik Regionalna Komisja Koordynacyjna. Od 1985 r. członek Prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. Od października 1986 r. członek jawnej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” w Regionie. Uczestnik uroczystości rocznicowych pod krzyżem przy kopalni „Wujek”, 2-krotnie zatrzymany na kilka godz.

Od 1988 r. na emigracji w USA. W sierpniu 2010 r. wrócił do kraju.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: