Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Internowania  Andrzej Gałażewski

Andrzej Gałażewski

Andrzej Gałażewski, ur. 24 kwietnia 1944 r. w Krakowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1968 r.).

Od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego w Biprokwasie, następnie Komitetu Zakładowego.

1982-1986 współorganizator (od maja 1983 r. z ramienia Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego) druku i kolportażu prasy podziemnej, m.in. „RIS” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, drukarz śląskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”, szkolił drukarzy w regionie; 14 kwietnia 1986 r. aresztowany, osadzony w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i Aresztu Śledczego w Katowicach, zwolniony 10 września 1986 r. na mocy amnestii; w lipcu 1986 r. zwolniony z pracy, w październiku 1986 r. przywrócony. 1987-1989 nadal działacz Regionalnej Komisji Wykonawczej, odpowiedzialny za współpracę z zagranicą; w lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1987-1990 zatrudniony w Energochem Gliwice, 1989-1990 członek Komitetu Zakładowego „Solidarność” tamże. 1989-1990 przewodniczący Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego. 1990-1991 prezydent Gliwic, 1997-2000 wicewojewoda katowicki, następnie śląski.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: