Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Strajki  Alicja Ratuszna

Alicja Ratuszna

Alicja Ratuszna – ur. 6 stycznia 1947 r. w Cieszynie. W 1965 r. rozpoczyna studia na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła fizykę i rozpoczęła pracę naukową na uczelni. Od sierpnia 1980 r. zaangażowana w tworzenie uczelnianej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w pomoc osobom represjonowanym.

Pozostałe relacje świadka: