Relacje świadków

Nasz projekt „Notacje historyczne – śląska opozycja”
dotyczy zbierania relacji osób, które były zaangażowane w działalność opozycyjną w latach 80., działali w takich organizacjach jak np. NSZZ „Solidarność”, Solidarność Walcząca, Konfederacja Polski Niepodległej, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Zbieramy
i publikujemy również relacje osób, które m.in. brały udział
w strajkach (lub były zaangażowane w pomoc strajkującym); były aresztowane, zatrzymane, internowane, redagowały, drukowały
i kolportowały podziemną prasę; brały udział w demonstracjach i akcjach ulotkowych.