Wystawy

Wystawa „Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja kopalni „Wujek” 13-16 grudnia

Ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju wystawą plenerową poświęconą tragedii jaka miała miejsce 16 grudnia 1981 r. w katowickiej Kopalni „Wujek”. Wystawa składa się z 24 plansz, na których zaprezentowano wiele niepublikowanych dotąd zdjęć.
– Na co dzień opowiadamy o „Solidarności”, pacyfikacji i jej ofiarach w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”. Jednak od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, by tragiczną historię „Wujka” pokazać poza muzeum. Teraz nam się to udało dzięki współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski – mówi Stanisław Płatek, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK ,,Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r.

Historia opowiedziana przez twórców wystawy zaczyna się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL na przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie związków zawodowych, „karnawał Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, „odblokowywanie” zakładów pracy strajkujących na terenie województwa katowickiego, pacyfikację Kopalni „Wujek”. Każdemu z zastrzelonych dziewięciu górników poświęcono osobną tablicę.
– Zależało nam na tym, by zastrzeleni górnicy zostali pokazani  również jako synowie, mężowie i ojcowie. Dlatego na tablicach prezentujemy fotografie z prywatnych zbiorów rodzin górników – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.

Wystawę kończy tablica, na której przypomniano kolejne procesy funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO, którzy w końcu zostali skazani.
Patronat honorowy nad wystawą objęli: Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski; Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego oraz Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Projekt został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 

Wystawa „Do wolności… Wybory 4 czerwca 1989 r.”

Wystawa prezentuje historię wyborów czerwcowych w kontekstach polityczno-społecznym oraz regionalnym. Jest ilustrowana fotografiami historycznymi wykonanymi na terenie obecnego województwa śląskiego.

Okres wypożyczenia wystawy: do uzgodnienia

Koszt wypożyczenia wystawy: bezpłatnie

Transport – we własnym zakresie:15 nośników typu roll-up (samochód osobowy)

 

Wystawa Przemilczane historie na znaczkach Poczty Podziemnej z lat osiemdziesiątych XX wieku

Między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r., dzięki NSZZ „Solidarność” w całym kraju zaczęto wydawać prasę, która ukazywała się poza cenzurą. W ten sposób Polacy mieli dostęp do informacji, które do tej pory nie miały prawa ujrzeć światła dziennego. Także znaczki poczty podziemnej opowiadały zakazane historie i przedstawiały polskich bohaterów opozycji czasów PRL. Zwiedź wystawę ONLINE!

Okres wypożyczenia wystawy: do uzgodnienia

Koszt wypożyczenia wystawy: bezpłatnie

Transport – we własnym zakresie: 15 nośników typu roll-up  (samochód osobowy)