Wystawy

Wystawa „Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja kopalni „Wujek” 13-16 grudnia

Ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju wystawą plenerową poświęconą tragedii jaka miała miejsce 16 grudnia 1981 r. w katowickiej Kopalni „Wujek”. Wystawa składa się z 24 plansz, na których zaprezentowano wiele niepublikowanych dotąd zdjęć.
– Na co dzień opowiadamy o „Solidarności”, pacyfikacji i jej ofiarach w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”. Jednak od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, by tragiczną historię „Wujka” pokazać poza muzeum. Teraz nam się to udało dzięki współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski – mówi Stanisław Płatek, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK ,,Wujek” Poległych 16 grudnia 1981 r.

Historia opowiedziana przez twórców wystawy zaczyna się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL na przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie związków zawodowych, „karnawał Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, „odblokowywanie” zakładów pracy strajkujących na terenie województwa katowickiego, pacyfikację Kopalni „Wujek”. Każdemu z zastrzelonych dziewięciu górników poświęcono osobną tablicę.
– Zależało nam na tym, by zastrzeleni górnicy zostali pokazani  również jako synowie, mężowie i ojcowie. Dlatego na tablicach prezentujemy fotografie z prywatnych zbiorów rodzin górników – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.

Wystawę kończy tablica, na której przypomniano kolejne procesy funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO, którzy w końcu zostali skazani.
Patronat honorowy nad wystawą objęli: Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej; Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski; Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego oraz Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Projekt został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

 

Wystawa fotograficzna „Wczoraj i dziś” to ukłon młodego pokolenia fotografów w stronę tych, którzy w czasie tragicznej pacyfikacji strajku na KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r. wykazali się odwagą i sfotografowali górników oblężonych przez siły milicyjno-wojskowe podczas strajku, narażając niejednokrotnie swoje zdrowie i życie.

Przedstawiamy zdjęcia różnych manifestacji w Katowicach wykonane podczas pacyfikacji strajku na KWK „Wujek” oraz w latach 1980–1989, a także ich współczesną interpretację, przedstawioną dzięki artystom z Grupy Fotograficznej „Karbon”.

Grupa Fotograficzna Karbon powstała pod koniec 2013 roku. Jej członkowie to przede wszystkim miłośnicy przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska oraz sąsiadujących obszarów przemysłowych.

Wspólna pasja oraz potrzeba uświadamiania ludziom problemu „zanikającego Śląska”, zaowocowała powstaniem wspólnego projektu, którego celem jest przede wszystkim dokumentacja fotograficzna niepowtarzalnego, lecz bezpowrotnie zmieniającego się krajobrazu Górnego Śląska.