Wojewódzki konkurs wiedzy o stanie wojennym w PRL dla szkół średnich

Konkurs, organizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego, jest honorowany w projekcie edukacyjnym dla szkół województwa śląskiego Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Harmonogram:

  • do 29 października 2021 – zgłoszenia szkół chcących wziąć udział w projekcie
  • 10 listopada /dzień rejestracji NSZZ Solidarność w 1980 r./ – etap I organizowany w szkołach
  • 13 grudnia /dzień wprowadzenia stanu wojennego w PRL w 1981 r./ – etap II (finał) organizowany w szkołach

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu

Załącznik nr 3 do regulaminu Konkursu

Materiały przygotowawcze do konkursu