Rachunek wdzięczności PGNiG

”Rachunek wdzięczności PGNiG dla górników strajkujących w  Kopalni „Wujek”” to realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii – dla górników strajkujących w kopalni „Wujek” w dniach 13-16 grudnia 1981 r., w wysokości do 900 złotych rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Do programu ”Rachunek wdzięczności PGNiG dla górników strajkujących w  Kopalni „Wujek”” może przystąpić osoba, która spełnia wszystkie, poniższe warunki:

  • była zatrudniona na stanowisku górniczym w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w czasie stanu wojennego
  • uczestniczyła w obronie Kopalni podczas jej pacyfikacji w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 roku oraz
  • w momencie złożenia oświadczenia posiada aktualną, zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie PGNiG: http://pgnig.pl/dla-domu/oferty-specjalne/rachunek-wdziecznosci-wujek