Sztuka w służbie Pamięci

Cykl warsztatów dla grup szkolnych i uczestników indywidualnych (z opiekunami), towarzyszący realizacji projektu „Sztuka w służbie Pamięci” (WIĘCEJ), dofinansowanego w ramach programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Historia w obrazach?… Zapraszamy do niezwykłej podróży w czasy PRL-u opowiadanego przez pryzmat sztuki – z perspektywy twórców i ich dzieł. W roku 1947 Bolesław Bierut deklarował: „Musimy, tak jak we wszystkich innych dziedzinach naszego życia, przejść do planowania także w dziedzinach kultury i sztuki”.  Chociaż blisko dekadę później, w 1956 roku, rozpoczął się oficjalnie proces destalinizacji i poluzowano rygorystyczne oczekiwania zasad socrealizmu jako metody twórczej, to kultura nadal pozostawała politycznie zniewolona na różnych płaszczyznach. W jaki sposób radzili sobie z tym stanem polscy artyści w latach 80. XX wieku? Jak reagowali na najtragiczniejsze wydarzenia, w tym wprowadzenie stanu wojennego czy zabójstwo Grzegorza Przemyka? Jakie treści i emocje społeczeństwa przekazywali w swoich dziełach? Gdzie szukali azylu i przestrzeni twórczej wolności? Czy ich sztuka może być dla nas dokumentacją tamtych czasów? Podczas warsztatów uczestnicy mają niepowtarzalną okazję poznania sztuki jako źródła historycznego. Dowiedzą się również, co było istotą Ruchu Kultury Niezależnej i przykościelnego ruchu wystawienniczego oraz na czym polegał artystyczny bojkot mediów pod hasłem „Głos, który jest milczeniem”.

Warsztaty mogą być realizowane w ramach podstawy programowej z historii, a także historii sztuki. Uzupełnieniem spotkań są infografiki i materiały uzupełniane przez uczestników podczas zajęć.

  • Historia ze sztuki. O sztuce jako źródle historycznym do historii PRL (14-18 lat)
  • Raport z oblężonej galerii. Kultura i jej twórcy w latach 80. w PRL (14-18 lat)
  • Barwy stanu wojennego (14-18 lat)
  • Historia ze sztuki. Wydarzenia historyczne w obrazach (8-13 lat)
  • (Nie)zależni. Artyści w służbie wolności (8-13 lat)
  • Barwy stanu wojennego (8-13 lat)

Istnieje możliwość realizacji zarówno cyklu, jak i pojedynczych zajęć. Warsztaty są bezpłatne.

Miejsce: w siedzibie zamawiającego / szkoły, instytucje / on-line
Terminy: do uzgodnienia
Czas: 45-60 min.
Zapisy: indywidualne ustalenia telefoniczne lub e-mailowe

W okresie nauki zdalnej w szkołach realizujemy również zajęcia w formule on-line. Nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia spotkania i  przesłania odpowiedniego linka logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika ŚCWiS prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.