Konkurs Kompozytorski „II Symfonia Pamięci”

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia

Dane osobowe
Dane osobowe
imię
nazwisko
W związku ze zgłoszeniem do Konkursu Kompozytorskiego „II Symfonia Pamięci” (zwanego dalej „Konkursem”) swojego utworu (zwanego dalej ,,Utworem") oświadczam, że: