Medal za zasługi na rzecz SOLIDARNOŚCI

Dyrektor ŚCWiS, Robert Ciupa, został uhonorowany przez Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wręczenie medalu, przyznanego „za zaangażowanie w przemiany demokratyczne i zasługi na rzecz SOLIDARNOŚCI”, odbyło się podczas uroczystości 25-lecia stowarzyszenia. Z tej okazji w Zabrzu odbyła się m.in. konferencja naukowa pt. „Nasze drogi do wolności: gdzie doszliśmy?”. Jej uczestnicy wzięli też udział w Mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zabrzu-Zaborzu oraz złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą internowanych w stanie wojennym w ośrodku internowania w Zabrzu-Zaborzu.