XVI Bieg Pamięci

XVI Bieg Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego Katowice-Warszawa

Już po raz XVI odbędzie się pielgrzymka biegowa spod Pomnika Poległych Górników
KWK „Wujek” do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – zwana „Biegiem Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego”.

Pielgrzymka odbywa się na zasadzie sztafety biegowej. Odcinek od Janek do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki pielgrzymi pobiegną zwartą grupą.