Wystawa pt. „Anatomia Pamięci”

2 grudnia 2019 r. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności odbędzie się wernisaż wystawy   pt. „Anatomia pamięci”, na której Krzysztof Grzondziel zaprezentuje wybrane przez siebie prace. Wydarzenie łączy się z 38. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

Krzysztof Grzondziel jest artystą nad wyraz oryginalnym, wyrazistym, a jego twórczość stanowi całkowicie odrębne zjawisko w polskiej sztuce. Jest on gruntownie wykształcony plastycznie – absolwent PLSP w Katowicach w 1979 r. oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach w 1984 roku, posiada duże doświadczenie – 35 lat pracy twórczej i duży dorobek – kilkadziesiąt nagród w kraju i za granicą.

Od lat 80. XX wieku po dzień dzisiejszy prowadzi plastyczną formę zapisu naszej rzeczywistości.

Od samego początku jego prace były mocno zaangażowane politycznie. Reagował bardzo silnie na represje, zakłamanie i propagandę władz PRL-u. Pokazywał rzeczywistość komunizmu w Polsce,   w sposób sugestywny i bezkompromisowy.

Artysta nadal z dużą pewnością prezentuje nam swoje obserwacje plastyczne, nie pozostawiając widzowi wątpliwości, że to on jako autor ma absolutną rację. Jego prace mają walor dokumentu prowokującego do myślenia, zastanowienia. Posiadają siłę demaskatorską. Są pełne ironii i sarkazmu, a jednocześnie posiadają odrobinę melancholii i humoru.

Sam mówi, że trzeba mieć poczucie misji po to, żeby obserwować i rejestrować życie codziennie 7 razy tygodniowo nie wyłączając dni świątecznych.

Wystawa Krzysztofa Grzondziela w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności pt. „Anatomia pamięci”, to portret pięknej pasji autora, której na imię – zaangażowanie.