Wystawa prac Franciszka Kurzeji

2 października 2017 r. o godzinie 17. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Przywracanie pamięci. Prace Franciszka Kurzeji”. Tematyka jest szczególna, krąży wokół istotnych wydarzeń z historii naszego regionu: powstania „Solidarności”, ogłoszenia stanu wojennego, a także pacyfikacji kopalni „Wujek”.