Wystawa Grupy Janowskiej

Nie lada gratką dla miłośników malarstwa jest wystawa prac Grupy Janowskiej, która została otwarta w siedzibie ŚCWiS. Ekspozycja będzie czynna do końca grudnia 2022 r. Składa się na nią 13 prac.

Wernisaż, który odbył się 29 listopada, zgromadził zarówno członków grupy, ich bliskich i przyjaciół, jak i pasjonatów sztuki. Wszystkich powitał dyrektor centrum, Robert Ciupa, a każdy z malarzy otrzymał przy powitaniu czerwoną różę.

Działający w Grupie Janowskiej artyści określani bywają śląskimi prymitywistami. Dzisiejsi jej członkowie mówią, że grupę tworzą „nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej motywacji i zacięciu do malarstwa i innych form sztuki”.

Grupa Janowska Koło Malarzy Nieprofesjonalnych w tym roku świętuje 75. rocznicę powstania. Została utworzona w 1946 r. w Nikiszowcu przy kopalni Wieczorek. Plastycy-amatorzy, którzy się w niej spotkali, tworzyli na początku swoje dzieła tylko dla siebie i swojego środowiska. Łączyło ich zamieszkanie w osiedlach robotniczych Janowa, praca w zakładach przemysłowych, zwłaszcza w kopalni „Wieczorek” i górnicze pochodzenie ich rodzin. Dziś grupę stanowi kilkanaście osób, które spotykają się w Filii MDK „Szopienice – Giszowiec” w Katowicach. Grupa Janowska uznawana jest za fenomen w skali europejskiej i światowej.