Wojewódzki konkurs o stanie wojennym w PRL dla szkół średnich

Konkurs, organizowany przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w PRL stanu wojennego, jest honorowany w projekcie edukacyjnym dla szkół województwa śląskiego Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Zapisy szkół trwać będą do 29 października 2021 r.

SZCZEGÓŁY