Wycieczka autokarowa

„Śladami granicy z 1922 roku – w stulecie jej wytyczenia” – wycieczka autokarowa dla seniorów.

 

Sto lat po podziale Górnego Śląska wyruszymy odszukać ślady granicy z tamtych czasów. Chociaż śląska granica pomiędzy Rzeczpospolitą a Rzeszą Niemiecką przetrwała zaledwie 17 lat, jednak miała ogromny wpływ na rozwój regionu. Nawet współcześnie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach rozróżnić krajobrazy polskiej bądź niemieckiej części Górnego Śląska. Przyjrzymy się pamiątkom po tej nieistniejącej granicy.

W trakcie autokarowej wycieczki poznamy zachowane strażnice graniczne i urzędy celne a ponadto odwiedzimy:

 • Źródełko młodości w Reptach Śląskich (Tarnowskie Góry)
 • Niemiecki schron bojowy w Zbrosławicach (pow. tarnogórski)
 • Pałac w Rybnej (Tarnowskie Góry)
 • Pałac Henckel von Donnersmarcków w Brynku (pow. tarnogórski)

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w dniu wycieczki osiągnęli lub przekroczyli 60. rok życia
 2. Udział w wycieczce jest bezpłatny
 3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są od 5 września 2022 r.:
  • telefonicznie: 32 438 79 70 (pon. – pt., 8.00 – 15.00)
  • e-mailowo: michal.dziobek@scwis.pl
 5. Telefonująca bądź mailująca osoba może zgłosić wyłącznie siebie oraz jedną dodatkową osobę.
 6. Należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz e-mail lub nr telefonu. Prawidłowo zgłoszone osoby otrzymają numer zgłoszenia, który należy zapisać i podać organizatorowi w dniu wycieczki. Nieotrzymanie numeru oznacza, że osoba nie dokonała skutecznego zgłoszenia.
 7. Każdy uczestnik proszony jest o zabranie ze sobą ważnego dokumentu tożsamości, numeru rezerwacji oraz wygodnego obuwia do poruszania się po terenie nieutwardzonym
 8. Wycieczka potrwa 9 godzin, uczestnicy powinni zaopatrzyć się we własny prowiant oraz napoje.
 9. Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, organizator nie zapewnia ubezpieczenia.

PARTNERZY: