Twarze Solidarności

               

40 lat temu energia wyzwolona przez dziesiątki tysięcy ludzi stworzyła Solidarność, ruch, który zmienił Polskę i świat. Przypominamy tamtą historię, opowiadając ją przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzyli.

„Gość Niedzielny” wspólnie z IPN oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przygotował na tę rocznicę materiał wykraczający poza okolicznościowy dodatek prasowy, jakich na przestrzeni ostatnich latach stworzyliśmy wiele. W dodatku pt. „Sierpniowy przełom”, który będzie publikowany jako wkładka do numeru „Gościa Niedzielnego” na 30 sierpnia, przekazujemy podstawową wiedzę o tych wydarzeniach. Natomiast w serwisie internetowym, dostępnym od 26 sierpnia pod adresem twarzesolidarnosci.gosc.pl, dopełniamy ten materiał informacjami o głównych bohaterach tamtych wydarzeń, przypominamy ich twarze, skomplikowane nieraz biografie. Publikujemy także wiele nieznanych zdjęć i dokumentów, wytworzonych zarówno przez strajkujących, jak i władzę, od początku przygotowującą się do siłowego rozwiązania. Wspominamy rolę, jaką w tych wydarzeniach odegrał Jan Paweł II, m.in. publikując nieznany dokument, przygotowany dla papieża przez biskupa Kazimierza Majdańskiego ze Szczecina, będący próbą szerszego spojrzenia na strajki na Wybrzeżu.
Wreszcie analizujemy sowiecką reakcję na Sierpień. Publikowany w serwisie raport gen. Stepana Muchy z Kijowa, wiceprzewodniczącego KGB Ukrainy, stawia szereg pytań o miejsce sowieckiej agentury w tych działaniach. Niezwykłe jest to, że w Moskwie wcześniej aniżeli w Warszawie dostrzeżono, jakim zagrożeniem dla całego sytemu jest wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej. Teksty w papierowym dodatku mają kody QR i będą wskazywały materiały publikowane na serwisie internetowym.