„Tam i (niekiedy) z powrotem. Migracje a tożsamość na Górnym Śląsku”

„Tam i (niekiedy) z powrotem. Migracje a tożsamość na Górnym Śląsku” – tak zatytułowana konferencja odbyła się (20-21.10) w ŚCWiS. O wyjazdach ze Śląska w XIX w. do Brazylii, USA, w XX w. do RFN, o deportacjach do ZSSR i emigracji po stanie wojennym, o przyjezdnych z Kresów Wschodnich mówili i z pasją dyskutowali naukowcy z różnych ośrodków. Owocem konferencji będzie publikacja, która ma ukazać się w przyszłym roku.

Z referatami wystąpili:

dr Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität Bochum) „Początki górnośląskich migracji: kierunek Brazylia i USA (połowa XIX wieku)”

dr David Skrabania (Kulturreferent für Oberschlesien, Ratingen) „Znad Rawy nad Ruhrę: Górnoślązacy w Westfalii”

dr Dariusz Węgrzyn (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice) „Sowieckie deportacje z Górnego Śląska 1945”

dr Bernard Linek (Instytut Śląski, Opole) „Wysiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląskiego 1945–1949”

dr Bogusław Tracz (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Z Kresów Wschodnich na Górny Śląsk: dynamika migracji i problemy integracji”

Zbigniew Gołasz (Muzeum w Gliwicach) „Z Francji na Śląsk: powojenna reemigracja i jej problemy”

dr hab. Adam Dziuba (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Za pracą: werbunek robotników do pracy w górnośląskim przemyśle w okresie PRL”

Robert Ciupa (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice) „Migracje w górnictwie w czasie PRL – na przykładzie ‘Dziewięciu z Wujka’”

dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Do Rajchu. Emigracja do RFN (1956–1989)”

dr Justyna Kijonka (Uniwersytet Śląski) „Wokół tożsamości migrantów z Górnego Śląska w Republice Federalnej Niemiec”

dr Grzegorz Wołk (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) „Wymuszona emigracja po wprowadzeniu stanu wojennego – uwarunkowania ogólnopolskie”

dr Jarosław Neja (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) „Emigracja przymusowa z województwa katowickiego po 13 grudnia 1981 r.”

Karol Chwastek (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice) „Wyjazdy na Zachód działaczy NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju”