Sympozjum z okazji 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski