Spotkanie z księdzem Henrykiem Bolczykiem

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z księdzem Henrykiem Bolczykiem w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności 8 czerwca 2018 roku o godz. 11.00.
Ilość osób ograniczona (maksymalnie 50 os.). rezerwacja telefoniczna: 032 601 21 08. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ksiądz Henryk Bolczyk od 1980 r. był kapelanem kopalni „Wujek„. Proboszcz parafii pw. św. Michała, mieszczącego się w parku Kościuszki w Katowicach.

Podczas strajku13-14 XII 1981 roku odprawił na terenie kopalni na prośbę górników mszę św., odmawiał wraz ze strajkującymi różaniec, opanowując narastające wśród załogi emocje; 15 XII 1981 odmówił dyrekcji kopalni nakłonienia górników do natychmiastowego zakończenia strajku; po 16 XII 1981 organizował i odmawiał modlitwy pod krzyżem w miejscu zbrodni, wspomagał duchowo rodziny zabitych i rannych górników, pozyskiwał środki finansowe na pomoc dla rodzin.

Zainicjował budowę kościoła Ofiar Wujka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, wszedł w skład Komitetu Budowy Krzyża-Pomnika Kopalni Wujek (odsłoniętego i poświęconego 15 XII 1991).

Autor książek, m.in. publikacji Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje duszpasterza (Katowice 2001), jako kapelan górników kopalni Wujek uwieczniony w filmie Kazimierza Kutza Śmierć jak kromka chleba.