Spotkanie podsumowujące Bieg Dziewięciu Górników

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i opiekunów, którzy wzięli udział w Biegu Dziewięciu Górników 16 grudnia 2018 roku
na uroczyste spotkanie podsumowujące VI edycję Biegu,
które odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 12.00
w siedzibie Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Katowicach, przy ul. Bankowej 1.
Podczas spotkania zostaną wręczone pamiątkowe monety wyemitowane przez Narodowy Bank Polski oraz katalog Biegu Dziewięciu Górników.

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 32 601 21 08 lub 515 565 274.