ŚCWiS członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności stało się członkiem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Uchwałę o przyjęciu naszej placówki do ŚOT podjął zarząd tej organizacji w dniu 21 listopada 2023 r.

Śląska Organizacja Turystyczna to jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce. Działa jako stowarzyszenie zrzeszając w swoich szeregach zarówno jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), jak i przedstawicieli branży turystycznej i innych organizacji turystycznych. Głównym celem ŚOT jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region.

Odwiedź stronę ŚOT