Ogólnopolska zbiórka pamiątek po Ks. Jerzym Popiełuszce

W związku z oczekiwaną kanonizacją ks. Jerzego Popiełuszki oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą, Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki działające przy warszawskiej parafii Świętego Stanisława Kostki, rozpoczynają akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty jak również ich kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego.

Wierzymy, że dzięki tej akcji, będzie możliwe jeszcze bliższe poznanie ks. Jerzego Popiełuszko. W domowych archiwach mogą znajdować się nieznane dotąd listy, zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki.  Poznanie tych dokumentów pozwoli uzupełnić naszą wiedzę na temat życia Błogosławionego. W przyszłym roku minie 35 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Zbliża się, jak wierzymy, dzień kanonizacji, dlatego jest to dodatkową motywacją, aby taką akcję przeprowadzić właśnie teraz  – mówi ks. Marcin Brzeziński – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Białostocczyzną, gdzie się urodził i z Mazowszem, gdzie pełnił posługę kapłańską. Był poza tym związany ze środowiskiem Solidarności i z duszpasterstwem ludzi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

Strategicznymi partnerami akcji są: Poczta Polska SA, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

– Poczta Polska włącza się do akcji zbierania listów i innych pamiątek po kapelanie Solidarności – mówi Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej.  – W roku 2009 wydaliśmy znaczek upamiętniający 25. rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, a rok później wydawnictwem filatelistycznym uczciliśmy Jego beatyfikację. Poczta Polska to firma działająca nie tylko dla zysku, w ramach naszej misji społecznej włączamy się do akcji upamiętniających postaci ważne w historii naszego narodu.

Partnerstwo w akcji przyjęły także: Archidiecezja Warszawska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Honorowy patronat nad akcją objął Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, który w specjalnym liście zachęcił co do wsparcia akcji oraz do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych.

„Zachęcam gorąco do wsparcia akcji „Popiełuszko-Pamiętam”, nagłośnienia jej w mediach, przekazywania informacji o niej. Zachęcam do przekazania lub udostępniania pamiątek, jakie znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych. Jest to pierwsze działanie na tak dużą skalę. Dzięki niemu, będziemy mogli poznać jeszcze lepiej, tak ważną w historii Polski osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.”

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu pamiątek związanych z ks. Jerzym Popiełuszko, prosimy o kontakt. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie akcji www.popieluszko.net.pl/pamietam .

Patronat medialny nad akcją Popiełuszko-Pamiętam objęły: Polskie Radio 1, TVP2, Gość Niedzielny, Niedziela, Stacja7, eKAI.pl, Opoka, Biuletyn IPN oraz Sieci Historii.

PARTNERZY STRATEGICZNI

POCZTA POLSKA SA

Poczta Polska to firma o 460-letniej tradycji, narodowy operator pocztowy i największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 80 tys. pracowników. Sieć pocztowa obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji obecnych w każdej polskiej gminie. Z usług Poczty Polskiej korzysta ponad 90% Polaków, którzy codziennie nadają i otrzymują miliony przesyłek. Jako jedna z najstarszych i największych firm w Polsce, Poczta realizuje misję społeczną, angażuje się w upamiętnianie wydarzeń i postaci historycznych, a jednocześnie uczestniczy w rozwoju nowoczesnej, cyfrowej gospodarki naszego kraju.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników. Jego historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje. Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Posiada wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Działa na terenie całej polski. Struktury terytorialne NSZZ „Solidarność” to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło działalność w marcu 2012 roku. Jest obecnie jedyną placówką zajmującą się w szerokim obszarze historią najnowszą, dotyczącą w szczególności historii ruchu demokratycznego lat 80. na terenie województwa śląskiego. Siedziba instytucji znajduje się w miejscy szczególnym, w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek, tuż obok Pomnika Krzyża, który upamiętnia śmierć 9 górników – ofiar pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Wśród statutowych działań ŚCWiS jest również m.in. zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność” na terenie województwa śląskiego oraz zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na terenie województwa śląskiego oraz o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 r. W statucie znajduje się również punkt mówiący o inspirowaniu i moderowaniu działań mających na celu propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych demokratycznych i obywatelskich. W statucie są również określone sposoby realizacji zadań Centrum. Najważniejsze z nich, to przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej powstaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność“ oraz ekspozycji poświęconej pacyfikacji KWK Wujek. Ostatni punkt statutu mówi zachowaniu pamięci i opiece nad pomnikiem ofiar pacyfikacji KWK Wujek.