Quiz wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę w quizie wiedzy o opozycji demokratycznej w PRL!

Quiz wiedzy

1. 

Nazwa jednej z organizacji opozycji "przedsierpniowej" to:

2. 

Które z porozumień sierpniowo-wrześniowych zostało podpisane jako ostatnie:

3. 

Twórcą Wolnych Związków Zawodowych na Górnym Śląsku był:

4. 

Zdjęcie autorstwa Leonarda Stankiewicza przedstawia:

5. 

Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w kopalni "Wujek" w Katowicach w 1981 r. był:

6. 

Mural autorstwa francuskiego artysty Ala Stickinga upamiętniający dziewięciu górników zabitych podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" został wykonany w roku: