Quiz wiedzy

Sprawdź swoją wiedzę w quizie wiedzy o opozycji demokratycznej w PRL!

Quiz wiedzy

1. 
Nazwa jednej z organizacji opozycji "przedsierpniowej" to:
2. 
Które z porozumień sierpniowo-wrześniowych zostało podpisane jako ostatnie:
3. 
Twórcą Wolnych Związków Zawodowych na Górnym Śląsku był:
4. 
Zdjęcie autorstwa Leonarda Stankiewicza przedstawia:
5. 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w kopalni "Wujek" w Katowicach w 1981 r. był:
6. 
Mural autorstwa francuskiego artysty Ala Stickinga upamiętniający dziewięciu górników zabitych podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" został wykonany w roku: