Pomnik-Krzyż poddany konserwacji

Fot. Agnieszka Kolon / Kolonowe

22 czerwca 2021 został przekazany do konserwacji drewniany krzyż, który od 30 lat wisi w ramionach stalowego Krzyża w Pomniku ku czci górników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku. Drewniany krzyż zostanie m.in. oczyszczony i zaimpregnowany, by powrócić na właściwe miejsce jeszcze przed 40. rocznicą pacyfikacji strajku w katowickiej kopalni. Renowacji zostanie poddany również pomnik.

Całość prac będzie kosztować ponad 140 tys. zł. Środki te zapewnił Samorząd Województwa Śląskiego. O dofinansowanie starało się Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które opiekuje się Pomnikiem-Krzyżem.

Pomnik-Krzyż został wzniesiony z inicjatywy powstałego w 1989 r. Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach Poległych 16.12.1981. 15 listopada 1990 r. został rozstrzygnięty konkurs na projekt pomnika. Spośród 12 zgłoszonych prac wygrała praca nr 5 autorstwa Aliny Borowczak-Grzybowskiej i Andrzeja Grzybowskiego. Monument został odsłonięty podczas uroczystości rocznicowych, 15 grudnia 1991 r. Dominantą pomnika jest 33-metrowy stalowy krzyż. W skrzyżowaniu jego ramion umieszczono drewniany krzyż, którym górnicy pierwotnie upamiętnili śmierć swoich kolegów, stawiając go przy murze kopalni. U stóp stalowego krzyża znajduje się dziewięć symbolicznych krzyży-zniczy.

Od 22 czerwca 2021 konserwacji poddawany jest drewniany krzyż, który od 30 lat wisi w ramionach stalowego Krzyża w Pomniku ku czci górników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 roku. Zapraszamy na kilka fotograficznych zbliżeń dokumentujących prace konserwatorskie. Fot. Agnieszka Kolon / Kolonowe / Dziękujemy!