Plebiscyt na Górnym Śląsku

Zachęcamy do sięgnięcia po reprint mapy z wynikami plebiscytu na Górnym Śląsku. 🇵🇱 🇩🇪

Reprint można pobrać naszej strony internetowej (POBIERZ) lub odebrać wydrukowany egzemplarz w formacie B1 w portierni budynku dyrekcji kopalni „Wujek” w Katowicach, przy ul. Wincentego Pola 65.

Plakat powstał w oparciu o stuletnią mapę, ze zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, prezentującą ogólny wynik głosowania w plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 r. Mapa została opatrzona komentarzami merytorycznymi, umożliwiającymi jej interpretację we właściwych kontekstach historycznych i społecznych. Plakat może być doskonałą pomocą dydaktyczną dla szkół podstawowych i średnich.

Dodatkowo zapraszamy również do udziału w bezpłatnych zajęciach on-line dla szkół średnich: „Instytucja plebiscytu na przykładzie Górnego Śląska w 1921 r.” 🎓

Zapisy: michal.dziobek@scwis.pl

Uczniowie poznają plebiscyt nie tylko jako instytucję demokracji bezpośredniej, ale także jako narzędzie polityki zagranicznej. Na przykładach wybranych europejskich plebiscytów z lat 1920–1935 omówimy cele, które im wyznaczano, i przesłanki, jakie kierowały ich organizatorami. Wspólnie przeanalizujemy przygotowanie, przebieg i wynik głosowania na Górnym Śląsku w 1921 r. oraz ocenimy je pod kątem rzetelności, sprawiedliwości, a także następstw.