„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” finiszuje po raz piąty

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” finiszuje po raz piąty

6 czerwca w miejscu symbolicznym, tj. Śląskim Centrum Wolności i Solidarności
w Katowicach, znajdującym się na terenie Kopalni „Wujek”, odbędzie się finał V edycji
ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii. Tego samego dnia
wieczorem o godz. 19.30 w Mieście Ogrodów, przed finalistami, gośćmi i mieszkańcami Katowic
wystąpi z koncertem zespół Fish Emade – ambasador tegorocznej edycji Konkursu. Dzień później,
7 czerwca o godz. 11.00, w Kinoteatrze Rialto, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów,
w której udział wezmą sponsorzy, partnerzy oraz patroni Olimpiady.

Konkurs jest trzy etapowy. Obejmuje historię lat 1970 – 1990. Skierowany jest do uczniów
drugich klas liceum i trzecich technikum z całej Polski. Po Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
tegoroczny finał odbędzie się w Katowicach. W pięciu edycjach „Olimpiady Solidarności” wzięło
udział ponad 15 tys. uczniów z całej Polski. Do udziału w tegorocznej odsłonie konkursu zakwalifikowało się
ponad 3 tysiące uczestników z 400 szkół Polski. W kwietniu 48 finalistów etapu
wojewódzkiego wzięło udział w warsztatach studyjnych w Gdańsku, przygotowujących ich do
egzaminu finałowego w Katowicach. 16 trzyosobowych drużyn będzie rywalizować ze sobą, biorąc
udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny
jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej.
Przebieg konkursu oceniać będzie pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego
Eislera.

Tematy prezentacji finałowych:
1. Polska na tle wybranych dwóch państw Układu Warszawskiego w latach 1970-1990 – próba
porównania. Przedstaw rówieśnikom z państw spoza dawnej „żelaznej kurtyny” podobieństwa
i różnice w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kim jestem? O dojrzewaniu świadomości politycznej i społecznej pokolenia wchodzącego
w dorosłość w latach 1976- 1989.
3. Kłamstwa propagandy peerelowskiej i ich odbiór społeczny w latach 1970 – 1989.
Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu
Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego. Dodatkowo laureaci
pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez
siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też
nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą
nagrodzeni uczniowie, trafią statuetki V edycji.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Fundacja Lotos, a
sponsorem operator sieci Plus. W tym roku wydarzenie współorganizują: Województwo Śląskie,
Miasto Katowice, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Partnerami zostali: NSZZ Solidarność,
Instytut Pamięci Narodowej, Województwo Pomorskie. Patronaty medialne nad tegoroczną
edycją objęli: Telewizja Polska, Polskie Radio Program Trzeci, Polska Press, Onet, TVP 3 Gdańsk,
TVP 3 Katowice, TVP Historia, Radio Gdańsk.