Oblicza Katowic – spacer II

W 40. rocznicę tragedii w kopalni „Wujek” odkryjemy nieznane oblicze Katowic. Tak jak stan wojenny był wielką niewiadomą dla społeczeństwa, tak Katowice skrywają wiele zagadek i tajemnic. Na wycieczce rozwiążemy i odkryjemy przynajmniej kilka z nich.

Podczas gdy na pierwszym spacerze poznawaliśmy śródmieście Katowic, na kolejnej wycieczce wyjdziemy zdecydowanie poza teren zabudowany. Katowice to nowoczesne, postindustrialne miasto, ale na jego obrzeżach znajdują się zwarte, bardzo wartościowe obszary leśne stanowiące 42% powierzchni gminy. Wartość przyrodnicza Katowic chroniona jest licznymi formami ochrony przyrody, śród nich są również te najważniejsze – rezerwaty. Rezerwat w Ochojcu odwiedzimy w czasie kwitnienia liczydła górskiego – endemitu na terenie Śląska.

Nie będziemy stronić od historii. Najstarszy zabytek Katowic – kościół pw. św. Michała Archanioła na wzgórzu Beaty w Parku Kościuszki nie pozostawi przed nami żadnych tajemnic. Poznamy też związki skromnego, drewnianego kościółka z kopalnią „Wujek”, górnikami, „Solidarnością” i wydarzeniami czasów stanu wojennego.

Poznamy także fascynującą architekturę międzywojenną Katowic, która znalazła się poza przewodnikami o mieście i głównymi szlakami turystycznymi.

Powspominamy pobyt papieża Jana Pawła II w Katowicach, wczujemy się w atmosferę spotkania papieża z wiernymi na lotnisku Muchowiec. Papieska pielgrzymka do Polski w 1983 r. dodała otuchy społeczeństwu, które zastraszone i zrezygnowane próbowało przetrwać mroki stanu wojennego.

Na marginesie pojawią się wątki katowickiego sportu, miejsc po których ślady nieubłaganie zaciera czas. W tle znajdą się także powstania śląskie – w stulecie plebiscytu i III powstania.

Na koniec odwiedzimy groby zabitych 40 lat temu górników kopalni „Wujek” –   Ryszarda Gzika i Zbigniewa Wilka, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym w Katowicach – Piotrowicach.

 

Informacje praktyczne:

  1. Zbiórka 19 czerwca 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 pod drewnianym kościołem pw. św. Michała Archanioła w Katowicach (park Kościuszki)
  2. Wycieczka jest imprezą turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza). Liczy ok. 13 km. Uczestnicy muszą posiadać kondycję pozwalająca na przebycie takiej trasy.
  3. Na trasie może być błotniście i grząsko, miejscami będziemy pokonywać krótkie stromizny, dlatego należy posiadać odpowiednie obuwie pozwalające na marsz w terenie mokrym i nieutwardzonym.
  4. Zalecamy zabranie ze sobą prowiantu oraz napojów.
  5. Organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki, którzy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.
  6. Na wycieczce obowiązują restrykcje związane ze stanem epidemii w kraju (m. in. odstęp 1,5 m).
  7. Turyści zdobywający odznaki PTTK będą mogli uzyskać potwierdzenie w książeczkach odznak.
  8. Zakończenie wycieczki w Katowicach – Piotrowicach ok. godz. 16.00, powrót we własnym zakresie (kursują autobusy: 36, 37, 688, 689).

 

Ze względu na trwający stan epidemii obowiązują zapisymichal.dziobek@scwis.pl

 

Udział jest bezpłatny

Prowadzący: Michał Dzióbek – historyk, przewodnik, pracownik ŚCWiS.