O strajku, „Manifeście Lipcowym”, Jastrzębiu i tym, co się tam działo do stanu wojennego, opowiada Tadeusz Jedynak

Spotkanie krążyć będzie wokół książki pt.: O strajku, „Manifeście Lipcowym”, Jastrzębiu i tym, co się tam działo do stanu wojennego opowiada Tadeusz Jedynak, oprac. Jarosław J. Szczepański wydanej przez Instytut Kultury Popularnej.