Nagroda Prezydenta Katowic dla Dyrektora ŚCWiS

Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Robert Ciupa, został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury. Uroczystość wręczenia tych dorocznych wyróżnień odbyła się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach, w czwartek, 8 września 2022 r.

Robert Ciupa został nagrodzony przede wszystkim za swój wkład w niezwykle prężną działalność Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. – Jest bardzo mocno oddany temu, czemu się poświęcił. To, jak dziś wygląda Centrum, to zasługa dyrektora Roberta Ciupy – powiedział wręczając nagrodę prezydent Katowic, Marcin Krupa. W uzasadnieniu przyznania nagrody dyrektorowi ŚCWIS czytamy: „Za działalność najcenniejszą zarówno dla Miasta Katowice jak również dla upowszechniania najnowszej historii Polski należy uznać okres pełnienia przez Pana Roberta Ciupę funkcji dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Kieruje on tą instytucją od 2013 roku do dziś. W okresie tym wykazał się niezwykłymi zdolnościami menadżerskimi i wizjonerskim podejściem w realizowaniu wyznaczonych instytucji celów.”

– Chciałem podziękować za to, co się w tym mieście dzieje i jakie ono jest. Cieszę się, że jestem częścią tego miasta. Dziękuję za to, że jest wolne i otwarte – powiedział z kolei w krótkim przemówieniu po otrzymaniu wyróżnienia Robert Ciupa. Podziękował też poprzedniemu prezydentowi Katowic, Piotrowi Uszokowi, podkreślając, że to za jego kadencji powstało ŚCWiS.

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz organizacyjne, mające wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w mieście.

– Odbieram tę nagrodę jako wielki zaszczyt, ponieważ jestem mocno związany z Katowicami. Tutaj się urodziłem i wychowałem i bardzo mi zależało, żeby instytucja, którą kieruję, sprostała wymaganiom XXI wieku. Cieszę się, że tą nagrodą miasto doceniło mój wkład a jednocześnie czuję, że wiele zadań jeszcze przed nami, zarówno przed całą placówką, jak i przede mną, jako jej dyrektorem – mówi Robert Ciupa. – Katowice to dla mnie miasto wolności. To miejsce ogromnej dynamiki, gdzie można realizować duże projekty, czego ŚCWiS jest doskonałym przykładem. Dziękuję panu prezydentowi Marcinowi Krupie za ogromne zaufanie, które pozwoliło nam realizować nowoczesne projekty edukacyjne – dodał laureat.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zdobyło ostatnio 3. miejsce w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanym przez samorząd woj. śląskiego. W konkursie, którego wyniki poznaliśmy 1 września, nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w poprzednim rok kalendarzowym. Prace oceniane są przez Jury Konkursowe – członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe. Rozbudowa ŚCWiS zdobyła 1408 punktów od komisji i 533 głosy internautów, zajmując trzecie miejsce w całym zestawieniu i pierwsze spośród realizacji katowickich.