Ludwik Karmiński 1941-2022

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 26 marca 2022 r. o godzinie 11.00
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie przy ul. Pięknej 8.

Z żalem informujemy, że zmarł Ludwik Karmiński, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w kopalni „Wujek” w Katowicach. Członek Komisji Zakładowej. W czasie pierwszej „Solidarności” działał także w Konfederacji Polski Niepodległej, której struktury zakładał w kopalni „Wujek”.

W dniach 13–16 grudnia 1981 r. brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni. Wszedł w skład powołanego wówczas Komitetu Strajkowego.

W latach 1981–1983 uczestniczył w działalności niepodległościowej w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu biuletynu podziemnego „Wujek i Kontakty” oraz organizował pomoc dla rodzin zastrzelonych górników.

Zapraszamy do odsłuchania notacji historycznej, którą przeprowadziliśmy z Ludwikiem Karmińskim: https://www.youtube.com/watch?v=ynHbnRNbonA