Lekcje Pamięci

Kopalnia „Wujek”?  Stan wojenny?  Dziewięciu z „Wujka”?  Historia Polski w Katowicach-Brynowie? … czyli to, co powinieneś wiedzeć o swojej historii!

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego chcemy, by wiedza o wydarzeniach 16 grudnia 1981 roku w Katowicach była jednym z podstawowych elementów kształtowania obywatelskiej pełnoletności i tożsamości. W związku z tym od maja 2021 roku rozpoczynamy nowy cykl warsztatowy „Lekcje Pamięci” przybliżający historię pacyfikacji strajku w KWK „Wujek” oraz biografie dziewięciu zabitych górników.

Program „Lekcje Pamięci dla Katowic” jest dedykowany uczniom ostatnich klas szkół podstawowych. Z racji pandemii i trwającej rozbudowy Centrum proponujemy formułę warsztatów on-line, które poprowadzą edukatorzy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Warsztaty mogą być realizowane zarówno w ramach lekcji historii, jak i wiedzy o społeczeństwie czy edukacji regionalnej. Za pomocą dostępnych multimediów i materiałów edukacyjnych podzielimy się z młodzieżą naszą wiedzą o pacyfikacji kopalni „Wujek” i znaczeniu wydarzeń stanu wojennego dla współczesności – historia bowiem powinna być nauczycielką życia.

Zajęcia są realizowane w formule on-line. Nauczycieli prosimy o utworzenie spotkania i  przesłanie odpowiedniego linku logowania lub numeru ID do uczniów oraz pracownika Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności prowadzącego zajęcia. Zajęcia nie są nagrywane. Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć i dbania o zachowanie porządku.

Zajęcia mogą być realizowane stacjonarnie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury na podstawie indywidualnych uzgodnień, uwzgledniających aktualną sytuacje epidemiczną.

  • Uczestnicy: uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, sposób szczególny zapraszamy do udziału w warsztatach szkoły z terenu Katowic
  • Miejsce: on-line / w siedzibie zamawiającego
  • Czas: do uzgodnienia / 45–60 minut
  • Terminy: do uzgodnienia
  • Zajęcia realizowane są od 5 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. od poniedziałku do piątku w orientacyjnych godzinach: 9.00, 10.30, 12.00. Istnieje możliwość dopasowania terminu zajęć do harmonogramu lekcyjnego szkoły.
  • Zapisy / pytania: tel.: 32 6012108, e-mail: biuro@scwis.pl
  • Udział w zajęciach jest bezpłatny.