Konkurs „Pamiętamy – twórczość Jacka Kaczmarskiego”

„I pamiętaj, że dana Ci pamięć…”

Zapraszamy uczniów klas VIII do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Pamiętamy – twórczość Jacka Kaczmarskiego”, który znajduje się w wykazie konkursów zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach na rok szkolny 2020/2021. Organizatorami wydarzenia są Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Zadaniem uczestników konkursu recytatorskiego jest nagranie własnej interpretacji utworu Jacka Kaczmarskiego w pliku wideo w wybranym formacie: MP4, AVI, WMV.

Nagrany plik wideo wraz z wymaganą dokumentacją: karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1) oraz  wypełnione przez opiekuna prawnego oświadczenie (załącznik nr 2) należy przesłać na adres: sp7@oswiata.tychy.pl do 4 czerwca 2021 r.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

 

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1)
Oświadczenie (załącznik nr 2)

Serdecznie zachęcamy do udziału!