„Jak górnicy obalili komunę?” – spotkanie z prof. Bogdanem Musiałem

 

Zapraszamy na wykład historyczny i spotkanie z prof. Bogdanem Musiałem pt. „Jak górnicy obalili komunę. Wpływ przemysłu wydobywczego na upadek PRL w świetle dokumentów sowieckich”. Odbędzie się ono 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej ŚCWiS.

Prof. Bogdan Musiał jest historykiem polskim i niemieckim, zajmuje się głównie badaniem dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku, szczególnie w czasie II wojny światowej i w latach międzywojennych. Pracował m.in. w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, Biurze Edukacji Publicznej IPN, był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie kierował katedrą Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią. Zasiadał w Radzie przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, był też (2021–2022) dyrektorem Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Wcześniej, na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku, pracował jako górnik w kopalniach węgla kamiennego „Wieczorek” oraz „Wujek” w Katowicach. W 1985 zamieszkał w Niemczech Zachodnich, gdzie uzyskał azyl polityczny.