Guziki katyńskie można zobaczyć w ŚCWiS

Guziki z mundurów policjantów, ofiar zbrodni katyńskiej, trafiły do zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Ten dar Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach przekazał na ręce dyrektora ŚCWiS, Roberta Ciupy, p.o. prezesa stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak.

Uroczystość przekazania guzików odbyła się 4 kwietnia 2023 r. w siedzibie ŚCWiS. Można je już zobaczyć na wystawie stałej ŚCWiS.

Guziki zostały wydobyte ze zbiorowej mogiły policjantów w Miednoje podczas ekshumacji w sierpniu 1991 r. W lesie w Miednoje zostało pochowanych ponad 6300 ofiar zbrodni NKWD – polskich jeńców osadzonych w obozie w Ostaszkowie po napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. Jeńców z obozu w Ostaszkowie mordowano w celach więzienia w siedzibie Zarządu Obwodowego NKWD w Kalininie (dziś Twer). Ciała wywożono do wcześniej przygotowanych dołów w należącym do NKWD lesie koło wsi Miednoje. Te zbiorowe groby odkryto w 1991 r., natomiast w 2000 roku został uroczyście otwarty i poświęcony Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje.

Guziki, które przekazujemy pochodzą z tzw. dołu śląskiego, czyli tej części zbiorowej mogiły, w której pogrzebanych zostało ok. 250 policjantów rozstrzelanych w pierwszej grupie, czyli w dniach 4-5 kwietnia 1940 r. Byli to głównie funkcjonariusze Policji Państwowej, a przede wszystkim Policji Województwa Śląskiego – wyjaśnia Grzegorz Grześkowiak, p.o. prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.

Podczas uroczystości w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności zostały także wręczone odznaki pamiątkowe „100-lecia Policji Województwa Śląskiego 1922-2023”. Są one przyznawane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach wybranym osobom za wspieranie stowarzyszenia w upamiętnianiu przedwojennych policjantów w aspekcie zbrodni katyńskiej. W gronie udekorowanych znalazł się dyrektor ŚCWiS, Robert Ciupa, a także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: Aleksandra Korol-Chudy, Ryszard Mozgol, Jan Kwaśniewicz i Stanisław Twardoch.
Odznaki wręczyli Grzegorz Grześkowiak, p.o. prezesa stowarzyszenia oraz Bolesław Piątek, przewodniczący Katowickiego Oddziału stowarzyszenia.

Poniżej zdjęcia z wystawy oraz z uroczystości przekazania guzików.

ZDJĘCIA GUZIKÓW NA WYSTAWIE

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA GUZIKÓW: