Czas przełomów – Górny Śląsk w XX wieku

Czas przełomów – Górny Śląsk w XX wieku 

Cykl historycznych warsztatów dla nauczycieli w Radiostacji Gliwice 

 

Warsztaty zorganizowane przez Muzeum w Gliwicach przy współpracy z IPN Katowice oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, skierowane są do nauczycieli. Cykl składa się z czterech bloków tematycznych dotyczących przełomowych momentów w dziejach Górnego Śląska w XX wieku. Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy doświadczoną kadrę historyków, którzy na co dzień nie tylko badają najnowsze dzieje naszego regionu, ale uczestniczą również w przygotowaniu podstawy programowej oraz scenariuszy zajęć do nauczania historii, a także specjalizują się w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Oprócz wykładów merytorycznych zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne dotyczące poszczególnych zagadnień, źródła oraz miejsca pamięci. 

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet zawierający:

– imienny certyfikat

– materiały edukacyjne, w tym publikacje,

– scenariusze zajęć.

 

Miejsce: Radiostacja Gliwice, oddział Muzeum w Gliwicach,

ul. Tarnogórska 129

Zapisy i szczegółowe informacje:

Zbigniew Gołasz (32) 300 04 04, Anna Piontek (32) 231 08 54

mail: warsztaty@muzeum.gliwice.pl 

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Współpraca: Oddział IPN w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu warsztatów oraz ich odwołania, gdy liczba zapisanych osób będzie niewystarczająca (minimum 10 osób). 

Informacja o odwołaniu warsztatów zostanie przekazana zapisanym uczestnikom minimum dwa dni przed datą warsztatów.

 

28.11.2019: Stan wojenny 

10.00 – Przywitanie

10.05 – Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w Polsce (Angelika Blinda, OBEN IPN w Katowicach)

10.35 – Stan wojenny. Omówienie wystawy i teki edukacyjnej IPN (Angelika Blinda i Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

11.05 – Stan wojenny w piosenkach z epoki. Utwory muzyczne jako  źródło do nauczania o zagadnieniu (Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

11.35 przerwa kawowa

12.00 – „Wujek” – miejsce pamięci (Michał Dzióbek, ŚCWiS)

12.30Portal „Gliwicka opozycja 1945–1990”. O projekcie i możliwościach wykorzystania go w edukacji (Karol Chwastek, ŚCWiS)

13.00 – Dyskusja i podsumowanie warsztatów

 

Luty 2020: „Końca wojny nie było”. Rok 1945 na Górnym Śląsku

10.00 – Przywitanie. 

10.05 – Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku (dr Bogusław Tracz, OBBH IPN w Katowicach)

10.35 – Prezentacja teki edukacyjnej „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS” (dr Kornelia Banaś, OBEN IPN w Katowicach) 

11.05 – Materiały edukacyjne  IPN dotyczące roku 1945 na Górnym Śląsku. Prezentacja wystawy (Ryszard Mozgol lub Angelika Blinda, OBEN IPN w Katowicach)

11.35 – przerwa kawowa

12.00 – Obóz specjalny NKWD w Toszku w świetle najnowszych ustaleń (dr Dariusz Węgrzyn, OBBH IPN w Katowicach)

12.30 – Obóz „Zgoda” jako egzemplifikacja represji władz komunistycznych wobec ludności autochtonicznej na Górnym Śląsku (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach)

13.00 – „Szychta niewolników” – filmy dokumentalne jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu o pracy przymusowej (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

13.30 – Dyskusja i zakończenie warsztatów

 

Marzec 2020: Od narodowej rewolty do podziału regionu. Górny Śląsk w latach 1918–1922

10.00 – Przywitanie

10.05 – Kuratorskie oprowadzanie po wystawie o wojskach międzysojuszniczych na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

10.30 – Projekty edukacyjne IPN w Katowicach dotyczące okresu powstań Śląskich i plebiscytu (Ryszard Mozgol, OBEN IPN w Katowicach)

11.00 – „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud” – ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia! Prezentacja projektu i omówienie możliwości jego wykorzystania w aktywizacji młodzieży (Jan Kwaśniewicz, OBUWiM IPN w Katowicach)

11.30 – przerwa kawowa

12.00 – Prezentacja projektów edukacyjnych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności dotyczących okresu powstań śląskich (Michał Dzióbek, ŚCWiS)

12.30 – Prezentacja projektów Muzeum w Gliwicach dotyczących okresu powstań śląskich w powiecie gliwicko–toszeckim (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

13.00 – Wojciech Korfanty – trybun – polityk – dyktator powstania. Prezentacja najnowszych publikacji (dr Sebastian Rosenbaum, OBBH IPN w Katowicach)

13.30 – zakończenie warsztatów

 

Maj 2020: Rok 1939 na Górnym Śląsku

10.00 – Przywitanie

10.05 – „Halo, tu Gliwice!”  Radiostacja w Gliwicach– miejsce pamięci i edukacji. Oprowadzanie i pokaz filmu dokumentalnego (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

11.00 – Dywersanci, freikorzyści, prowokatorzy. Specyfika działań wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. (dr hab. Grzegorz Bębnik, OBBH IPN w Katowicach)

11.25 – Policja Województwa Śląskiego w walce z dywersją i w obronie granicy (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939)

11.50 – przerwa kawowa

12.15 – Miejsca pamięci przy K.W. Policji w Katowicach oraz materiały edukacyjne Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Prezentacja (Grzegorz Grześkowiak, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939

12.40 – „Z dnia na dzień stali się zwierzyną łowną”. „Sonderfahndungsbuch Polen” jako źródło do nauczania o represjach nazistowskich na Górnym Śląsku (Zbigniew Gołasz, Muzeum w Gliwicach)

13.05 – Prezentacja materiałów dydaktycznych IPN o 1939 r. (Angelika Blinda/Magdalena Duber, OBEN IPN w Katowicach)

13.30 – zakończenie warsztatów. Wręczenie certyfikatów

 

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

www.muzeum.gliwice.pl

kontakt dla mediów: Ewa Chudyba, tel. 32 230 73 66,  kom. 783 560 005

upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl