Przemilczane historie

Historie na znaczkach

W roku, w którym obchodzona jest 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – 10 marca o godz. 12 w Śląskim Centrum Wolności (Katowice, ul. Wincentego Pola 38) odbędzie się wernisaż wystawy „Przemilczane historie na znaczkach poczty podziemnej z lat 80. XX wieku”.

Między sierpniem 1980 r. a grudniem 1981 r., dzięki NSZZ „Solidarność”, w całym kraju zaczęto wydawać prasę, która ukazywała się poza cenzurą. W ten sposób Polacy mieli dostęp do informacji, które do tej pory nie miały prawa ujrzeć światła dziennego w oficjalnej prasie, drukowanej w PRL.

Działalność wydawnicza antykomunistycznej opozycji nie ustała również po 13 grudnia 1981 r., kiedy został wprowadzony stan wojenny. W podziemnych drukarniach powstawały nie tylko ulotki, prasa, książki, ale również znaczki pocztowe. Ich twórcy chcieli w ten sposób przypominać o wydarzeniach czy postaciach przemilczanych lub zakłamanych.

Sztandarowym tego przykładem jest temat Katynia i zamordowania przez NKWD polskich oficerów. Oficjalnie, o tamtej zbrodni można było jedynie pisać, jako o zbrodni niemieckiej z 1941 r.

Znaczki poczty podziemnej mówiły nie tylko o zakazanej historii, ale podtrzymywały również pamięć o polskich bohaterach, np. o Józefie Piłsudskim, dzięki któremu Polacy zawdzięczali wolność czy o ks. Jerzym Popiełuszce, zamordowanym przez oficerów SB.

Podziemni drukarze nie zapominali również o 9 górnikach z katowickiej kopalni „Wujek”, którzy zostali zastrzeleni 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe.

Wystawa będzie prezentowana w ŚCWiS przez cały marzec 2020 r.

Partnerem wystawy jest Poczta Polska.