2019

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawliczka w Bojszowach


Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu


Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu


Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie


V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach


II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie


Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie


Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie


Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie


Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie


II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie


Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach


IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowicce


Technikum nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie


Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie


Technikum Energetyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie


Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach


Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach


Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera – I Wojewody Śląskiego w Katowicach


Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7


Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach


KS Rozwój Katowice


Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach


XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach


Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Katowicach


II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego


Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach


Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie


Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej


III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich


Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich


IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu


II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach


II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach


Centrum Edukacji w Zabrzu


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu


Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu