2018

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie


Centrum Edukacji w Zabrzu


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach


Gimnazjum nr 9 w Gliwicach i IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach


I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach


II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie


II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie


IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie


IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach


Klub Sportowy Rozwój


Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach


Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu z Wujka


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 8 im Stanisława Staszica w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach


XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie


Szkoła Podstawowa nr 16 w Siemianowicach Śląskich


Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


Szkoła Podstawowa nr 44 w Bytomiu


Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu


Szkoła Podstawowa nr 54 w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach


Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach


Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Śląskich w Rudzie Śląskiej


Szkoła Podstawowa w Bojszowach


Technikum nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie


V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach


Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rostarzewie


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach


Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie


Zespół Szkół Zawodowych nr 6 w Katowicach


Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera Pierwszego Wojewody Śląskiego w Katowicach


Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach


Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach


Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu Łagiewnikach