Oferta edukacyjna

WERSJA PDF – DO POBRANIA

Bieg Dziewięciu Górników

Uczestnicy biegu upamiętniają tragedię z 16 grudnia 1981 r. i oddają hołd Dziewięciu Górnikom, zastrzelonym podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Bieg odbędzie się 16 grudnia 2017 r., w kolejną rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”. Ma on charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII) gimnazjalnych i średnich województwa śląskiego.
Każda ze szkół wybiera własnego patrona biegu, jednego z zabitych górników, w koszulkach z jego wizerunkiem uczniowie zmierzają pod Pomnik Krzyż Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek”. Koszulki zapewnia uczestnikom biegu ŚCWiS.

Dzięki scenariuszowi lekcji, przygotowanego we współpracy z jednym z nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Panem Krystianem Kazimierczukiem, można aktywnie przygotować uczniów do biegu podczas godzin lekcyjnych.
Scenariusz do pobrania za pomocą linku: Scenariusz lekcji – K. Kazimierczuk

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (klas VII) gimnazjalnych i średnich
Miejsce: Finał biegu ma miejsce pod Pomnikiem Krzyżem Poległych Górników w Katowicach
Czas: do godz. 14
Termin: 16 grudnia 2017 r.


Bezpłatne prelekcje prowadzone przez świadków historii

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zaprasza do Muzeum Izby Pamięci Wujek na bezpłatne prelekcje prowadzone przez świadków historii, uczestników strajku w grudniu 1981 r. na kopalni Wujek.

Miejsce zajęć: Muzeum – Izba Pamięci KWK Wujek, ul. Wincentego Pola 38, Katowice.
Przebieg zajęć:
1. Krótka prelekcja tła historycznego (historia Solidarności do momentu wprowadzenia stanu wojennego)
2. Prelekcja o wydarzeniach 16 grudnia 1981 r. na KWK Wujek wraz ze zwiedzaniem Muzeum (makieta, zdjęcia, pamiątki)
3. Projekcja filmu – film do ustalenia z nauczycielem
4. Przejście pod Pomnik – Krzyż Górników Kopalni „Wujek”, miejsca związane z pacyfikacją kopalni.
Czas trwania zajęć: 60-180 minut w zależności od wybranego filmu.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
Miejsce: Muzeum Izba Pamięci kopalni „Wujek”
Czas: około 1,5-2 godziny
Termin: cały rok

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach program Kultura – Interwencje 2017 r.

Zapisy grup zorganizowanych: tel. 32 208 55 33, 32 601 21 08, email: biuro@scwis.pl


Relacje świadków w internecie!

Na naszej stronie internetowej  zamieszczamy relacje świadków historii. Udało nam się porozmawiać z jednymi z najważniejszych przedstawicieli opozycji antysystemowej lat 80. Wśród nich znaleźli się nie tylko „szeregowi” członkowie Solidarności, ale też z przywódcy legalnej jak i podziemnej Solidarności (władz lokalnych i z Komisji Krajowej). Ich relacje mogą być wykorzystywane podczas lekcji historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Relacje można oglądać tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Bezpłatnie wypożyczamy wystawy – rezerwacje

Wystawa Kopalnia strajkuje…”

Na 26 planszach typu roll-up prezentujemy ekspozycję zatytułowaną „Kopalnia strajkuje…” – strajk i pacyfikacja Kopalni „Wujek” 13-16 grudnia 1981 r.
Historia opowiedziana na tablicach zaczyna się planszą o kryzysie, który nastąpił w PRL na przełomie lat 70. i 80. Następnie opisano powstanie związków zawodowych, „karnawał Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, „odblokowywanie” zakładów pracy strajkujących na terenie województwa katowickiego, pacyfikację Kopalni „Wujek”. Każdemu z zastrzelonych dziewięciu górników poświęcono osobną tablicę.
Dobrym wstępem do wypożyczenia wystawy jest wizyta uczniów w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek (Katowice, ul. Wincentego Pola 38).
W sprawie wypożyczenia wystawy można kontaktować się telefonicznie (nr 32 601 21 08) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: biuro@scwis.pl).
Okres wypożyczenia wystawy: do dwóch tygodni
Koszt wypożyczenia wystawy – bezpłatnie
Transport – we własnym zakresie, 26 tablic roll-up – samochód osobowy

Wystawa fotograficzna „Wczoraj i dziś”

Wystawa prezentowana na 14 planszach o wymiarach 102 x 84 cm przedstawia zdjęcia pacyfikacji strajku na KWK „Wujek” oraz różnych manifestacji w Katowicach z lat 1980–1989, a także ich współczesną interpretację, przedstawioną dzięki artystom z Grupy Fotograficznej „Karbon”.  Możliwość prezentacji zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze.
W sprawie wypożyczenia wystawy można kontaktować się telefonicznie (nr 32 601 21 08) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: biuro@scwis.pl).
Okres wypożyczenia wystawy: ok. dwa tygodnie
Koszt wypożyczenia wystawy – bezpłatnie
Transport – we własnym zakresie, 14 tablic spienione PCV – samochód osobowy


Gra miejska ,,Stan wojenny”

Gra miejska „Stan wojenny” to niepowtarzalna okazja do zdobycia lub poszerzenia wiedzy uczniów na temat pacyfikacji kopalni „Wujek”.
Uczniowie stawiając czoło kolejnym zadaniom świetnie się bawią, a jednocześnie w aktywny sposób zapoznają się z wydarzeniami, które miały miejsce w pierwszych dniach stanu wojennego w grudniu 1981 roku.

Klasy dzielimy  na drużyny około 5–osobowe.
W takiej formie uczniowie rozwiązują zadania na czas rywalizując między drużynami.

Uczestnicy: uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych
Miejsce: Park Kościuszki w Katowicach
Czas: około 1,5 godziny
Terminy: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec


Warsztaty „Mały Konspirator”

Farba drukarska, powielacz… „Solidarność”! Warsztaty „Konspirator” zabiorą dzieci do „podziemnej” drukarni, gdzie zapoznają się z warunkami pracy opozycyjnej w latach 80.
Dla uczniów jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość zapoznania się z realiami działalności opozycyjnej w latach 80. W czasie warsztatów dzieci będą miały możliwość przygotowania, a także wydrukowania swojej własnej „bibuły”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Czas: około 1,5 godziny
Terminy: cały rok


GODZINY OTWARCIA MUZEUM

Środa, piątek, sobota                      9:00-15:00

Wtorek, czwartek                              9:00-17:00

Wstęp: BEZPŁATNY

Grupy zorganizowane mogą zapisywać się telefonicznie (tel. 32 208 55 33, 32 601 21 08) lub drogą elektroniczną: biuro@scwis.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności: www.scwis.pl

facebook.com/SCWiS


W załącznikach:

– list Roberta Ciupy, dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

– list Urszuli Bauer, Śląskiego Kurator Oświaty

– oferta edukacyjna Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności na rok szkolny 2017/2018

 

Uczestnictwo w wydarzeniach jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji miejsc. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe pod numerem tel. 32 601 21 08

email: biuro@scwis.pl

 

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

ul. Wincentego Pola 38

40-596 Katowice