O ŚCWiS

16 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Katowice. W umowie obie strony zobowiązały się do prowadzenia instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, jako wspólnej instytucji kultury dwóch organizatorów. Jednym z zadań Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jest prowadzenie ekspozycji – Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek.

Przekazany pod ekspozycję budynek (stojący obok Pomnika Krzyża, przy skrzyżowaniu ulic Józefa Gallusa i Wincentego Pola) kopalnianego magazynu odzieżowego ma ponad stuletnią historię. Przed II Wojną Światową w tym budynku napełniano karbidem lampy górnicze, w późniejszych latach służył jako magazyn odzieży roboczej, a 16 grudnia 1981 roku stał się niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. To prawdopodobnie z rampy tego budynku padły śmiertelne strzały w kierunku górników z Kopalni Wujek. Zakończony wieloletni proces i wizja lokalna udowodniły, że kilku członków plutonu specjalnego obserwowało przebieg pacyfikacji właśnie z tego miejsca.

Pracownicy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności:

Robert Ciupa – dyrektor
tel. +48 32 6012108 wewn. 101
robert.ciupa@scwis.pl

Karol Chwastek – zadania merytoryczne, wystawy
tel. +48 32 6012108 wewn. 103
karol.chwastek@scwis.pl

Marek Lyszczyna – media społecznościowe, promocja
tel. +48 32 6012108 wewn. 104
tel. 515 565 274
marek.lyszczyna@scwis.pl

Monika Moeser – sekretariat
tel. +48 32 6012108 wewn. 104
tel. 515 565 274
biuro@scwis.pl

Sabina Raudner-Kornasiewicz – zadania merytoryczne, archiwum, warsztaty
tel. +48 32 6012108 wewn. 103
sabina.raudner@scwis.pl

Sebastian Reńca – zadania merytoryczne, promocja
tel. +48 32 6012108 wewn. 102
sebastian.renca@scwis.pl

Danuta Uzdowska – Główna Księgowa
tel. +48 32 6012108 wewn. 106
duzdowska@scwis.org.pl

Stanisław Płatek, Krzysztof Pluszczyk, Antoni Gierlotka, 
– kustosze ekspozycji stałej Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek
tel. +48 32 6012108 wewn. 105
tel. +48 32 2085533
dziewieciu-wujka@o2.pl